19 EKİ 2022

Musa Çakmakçı

“Google İnsan Kaynakları Uzmanlığı” konusu Maalesef Devam Ediyor….

Özellikle son yıllarda çok sık torba yasa yürürlüğe girmekte, bunların çoğu da çalışma hayatı ile ilgili yenilenen İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatını oluşturmaktadır.

Bu durum şirketlere istihdam alanında teşviklerde önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da mevzuatın karmaşık yapısı şirketlerin İnsan Kaynakları yönünden uygulamalarda önemli riskler oluşturmaktadır.

Denetimini yaptığımız birçok işyerinde İnsan Kaynaklarının İş hukuku ve Sosyal Güvenlik mevzuatına ait uygulamalar başta olmak üzere özellikle Ücret bordolarında bordro parametrelerinde, istisna tutarlarında ve özellikle puantaj kayıtları baz alınarak yapılan fazla mesai tahakkukunda mevzuata uygun olarak yapılmadığını ve hatalı tahakkuk yapıldığını tespit ediyoruz.

Bu hatalı uygulamaların yapılan denetim ve incelemelerde tespit edilmesi durumunda yüksek miktarda İdari Para cezaları, İşverene sağlanan Asgari Ücret Desteğinin geri alınması ve İşverenin yararlandığı İstihdam teşviklerinin iptali ile İşverene ciddi anlamda yüksek bir maliyet unsuru oluşturmaktadır.

Son zamanlarda bir konu çok dikkatimi çekmeye başladı, hızlı bir şekilde yeni bir İK Uzmanlığı doğmakta “Google İnsan Kaynakları Uzmanlığı” ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeleri, özellikle güncel Yargıtay kararlarını okumadan araştırmadan kesin ve net bilgiyi öğrenmeden kendisine alt yapı oluşturmadan çok kolay bir şekilde Google’a girip yalan internetten aldığı yanlış bilgileri öğrenip konunun uzmanlığını yapmaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini almadan konunun kapsamına giren

Mülga 1475 sayılı iş kanunu,

4857 sayılı İş kanunu,

6098 borçlar kanunu,

Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanunu

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

6356 Sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

1774 kimlik bildirme kanunu

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu

193 sayılı gelir vergisi Kanunu sayılı vb. birçok Kanun ve bu kanunlarla ilgili yüzlerce genelge yönetmelik. Güncel Yargıtay kararları okumadan, öğrenmeden, çok kolay bir şekilde İnternetten bilgiye ulaşıp yalan yanlış bilgi paylaşımları yapmaktan, İşverenleri, çalışanları İK Meslek mensuplarını yönlendirmekten artık vazgeçip biraz ama ne olur birazcık emek harcayıp ilgili kanunları, özellikle güncel Yargıtay kararlarını takip edip okuyalım sorgulayalım ve ne olur biraz düşünelim....

Yukarıda da belirttiğimiz üzere özellikle ülkemizde çok sık torba yasa yürürlüğe girmekte ve bu yasaların çoğunluğu “Çalışma Hayatı” ile ilgili olup “İş Hukuku” ve “Sosyal Güvenlik mevzuatı” kapsamaktadır. Çalışma hayatı ile ilgili çıkan bu Kanunları, Genelge ve yönetmelikleri okumadan veya takip etmeden öğrenmeden kendisine alt yapı oluşturmadan çok kolay bir şekilde İnternetten Google’a girip yalan yanlış bilgileri öğrenip konunun uzmanlığını yaparak mevzuatı uygulamaya çalışmaktayız.

Özellikle Şirketlerin sektörel ve genel yapısını incelemeden iş sözleşmeleri, İşyeri Yönetmelikleri, Disiplin yönetmeliği, Kılık kıyafet yönetmeliği, İzin Yönetmeliği, Performans Yönetmeliği, vb bir çok prosedürlerin hazırlanması, Bordro tahakkuku yaptığımızda, Kıdem, İhbar Tazminatı hesapladığımızda, çalışanın maaşını net veya brüt olarak hesabını yaptığımızda hemen internetten bordro programlarına veya internete daha önce girilen bordro parametrelerinin doğru olup olmadığına bakmadan, bordro hesabı yapıyoruz

Denetim yaptığımız birçok işyerinde Ücret bordolarında bordro parametrelerinde, istisna tutarlarında ve özellikle puantaj kayıtları baz alınarak yapılan fazla mesai tahakkukunda mevzuata uygun olarak yapılmadığını, Fazla çalışma (fazla mesai) hesabının “günlük” yapıldığı, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak hesaplanmadığı, haftalık 45 saati aşamayan günlük mesailerinin toplanarak aylık fazla mesai hesabı yapıldığını işçi fazla mesai ücretinin buna göre hatalı tahakkuk yapıldığını tespit ediyoruz, Kıdem, İhbar Tazminatı hesapladığımızda, çalışanın maaşını net veya brüt olarak hesabını yaptığımızda hemen internetten bordro programlarına veya internete daha önce girilen bordro parametrelerinin doğru olup olmadığına bakmadan, bordro hesabı yapıyoruz, bu yaptığımız hesapları lütfen önümüze kağıt kalem alıp manuel olarak hesaplayıp bilgimizi güncelleyelim

Bordro tahakkuku yaparken bordro kalemlerindeki birçok (Aile, Çocuk, İşveren tarafından ödenen Sağlık sigortası, Hayat sigortası, BES katkısı, İşçi tarafından ödenen sağlık sigortası, hayat sigortası Yemek ve Yemek kartları vb.) istisnaları bulunmakta bazı bordro tahakkuklarını ve KIDEM tazminatı ve İhbar tazminatı hesaplarken işçiye ödenen (Yemek yardımı, yol yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, konut yardımı, eğitim yardımı, çocuk yardımı, aile yardımı, taşıt vb.) sağlanan yardımların aylık ücrete eklenip hesabının manuel olarak yapılması bilgilerimizin güncel kalmasını sağlayacaktır.

Şirketlerde yaptığımız denetimlerde tespit ettiğimiz bu durum, şirketlerin İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlara uyumlu mevzuatın uygulanması, bu konuda oluşacak risklerin doğru yönetilmesi, şirketler için İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik danışmanlığı eğitimi ve mevzuata uygun denetimin daha da önemli olduğu ortaya çıkarmakta olup doğabilecek riskleri önleyici kayıt ve belgelerinizin özellikle bordrolarınızın checkup kontrolünü yaptırmanızı öneririm

“Google İnsan Kaynakları Uzmanlığı” konusu Maalesef Devam Ediyor….

Çok zor olmasa gerek biraz ama birazcık emek...

Musa Çakmakçı

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı / Denetim Direktörü