21 Ağu 2023

Begüm Güney

Son yıllarda, yapay zeka (AI) alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde çeşitli endüstriler büyük dönüşüm yaşarken, insan kaynakları (HR) alanı da bu dönüşümden fazlasıyla etkilenmiştir. AI destekli teknolojilerin insan kaynakları uygulamalarına entegre edilmesi, işgücünün yönetilmesinde önemli etkiler yaratan ve işletme performansına katkıda bulunan yeni dijital uygulamaların ortaya çıkmasına olanak tanımıştır. Artan iş dünyası rekabeti, şirketleri süreçlerini optimize etme ve rakiplerine karşı üstünlük sağlama amacıyla yenilikçi çözümler aramaya itmiştir. AI destekli dijital IK uygulamaları, güncel iş dünyası açısından önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamalar, yetenek kazandırma, performans yönetimi ve çalışan bağlılığı gibi işlevlerde verimliliği ve etkinliği artırmak için rutin görevleri otomatikleştirme süreçlerinde önemli rol oynamaktadır.

"İnsan zekası ve yapay zekanın birleşiminin gücü, dünyanın en iyi iş yerlerinin ve iş ortamlarının ortaya çıkmasını sağlar." Satya Nadella. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın görüşünü göz önünde bulundurduğumuzda, insan zekasının ve yapay zekanın bir araya geldiği bir yaklaşım sadece yenilikçi ve dönüştürücü değil, aynı zamanda iş yerlerinin ve iş ortamlarının üstün kalitesinin de anahtarıdır. Nadella'nın bakış açısına göre, bu iki özgün zeka formunun uyumu, dünyanın her yerindeki iş yerlerinde iş uygulamalarını ve süreçlerini geliştirerek ve iyileştirerek optimum bir çalışma ortamı oluşturabilir. Bu denli bir entegrasyon, çalışanların en üst düzeyde performans sergilemelerini teşvik ederken, iş verimliliğinin ve çalışan memnuniyetinin de bir sonuç olarak artmasına yol açar. Bu nedenle, bu etkili birliktelik, sadece şirketlerin işe alım süreçlerini değil, aynı zamanda iş ortamları ve genel iş kültürünü de güçlendirerek ve geliştirerek geniş ölçüde fayda sağlayacaktır.

Yapay Zeka (AI) teknolojisi, çeşitli sektörlerde ve şirketlerde hızla büyümeye devam ederken, insan kaynakları (HR) bu gelişmenin en önemli parçalarından biri haline gelmiştir. AI ile güçlendirilmiş uygulamalar, İK süreçleri ve metodolojilerinde radikal dönüşümler başlatmış, bu da söz konusu alanda, yenilikçi bir çağın kapılarını aralamıştır.AI'nın insan kaynaklarına etkisini daha iyi anlamak ve bu etkiyi somutlaştırmak için, bu konuyu aşağıda belirli başlıklar altında detaylandırabiliriz.

İşe Alım ve Seçme Süreçlerinde İyileştirme : Son yıllarda, yapay zeka (AI) destekli insan kaynakları uygulamalarının işe alım sürecinde kullanılması önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İş ilanı süreçlerini düzenlemekten aday tarama yöntemlerini geliştirmeye kadar, AI uygulamaları daha verimli ve doğru işe alım süreçlerine yol açmaktadır. Hedefe yönelik iş ilanı, aday becerilerine yönelik veri destekli analiz ve otomatik mülakatlar sayesinde, bu AI araçları sadece zaman ve kaynak tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası kapsamını da azaltır. Örneğin: AI destekli işe alım platformu Ideal, adayların özgeçmişlerini ve başvuru detaylarını analiz ederek işverenlere en iyi adayları otomatik olarak önerebilir ve böylece daha hızlı ve doğru kararlar alınmasını sağlar. Sonuç olarak, işletmeler bu İK teknolojilerini giderek daha fazla benimsemekte, bu da gelişmiş karar alma yetenekleri, maliyet tasarrufları ve daha iyi işe alımlarla sonuçlanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Programlarının Kişiselleştirilmesi: Yapay zeka, çalışanların beceri ve öğrenme stillerine daha fazla odaklanarak, kişisel eğitim ve gelişim programları düzenlemeye yardımcı olur. Bu, her çalışanın bireysel değerlendirmeleri aracılığıyla daha etkin ve hızlı bir öğrenme sürecine olanak tanır. Örneğin: AI yardımcı eğitim platformu Docebo, çalışanların eğitim materyallerini ve öğrenme yollarını bireysel beceri ve ilgi alanlarına göre ayarlayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunmaktadır.

Performans ve Verimlilik Artışı : AI, çalışanların performansını analiz edebilir, güçlü ve zayıf yönleri belirleyebilir ve bu verileri daha etkili bir iş akışı oluşturmak için kullanabilir. Bu, insan kaynakları ekiplerinin zaman ve enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Örneğin: AI destekli performans değerlendirme platformu 15Five, çalışan geri bildirimlerini sürekli olarak toplayarak yöneticilere daha objektif ve zamanında geri bildirimler sağlamaktadır.

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyetinin Artırılması: Yapay zeka, çalışan bağlılığı ve memnuniyet düzeylerini ölçmede de güçlü bir araçtır. Geleneksel yöntemler olan anketler, geri bildirim toplama ve diğer veri toplama tekniklerine kıyasla, AI analizleri daha gerçekçi ve derinlemesine sonuçlar sunar. Bu, şirketlerin çalışan memnuniyetini artırmak için hangi alanlara öncelik vermeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. AI temelli çalışan bağlılığı platformu Peakon, anonim çalışan geri bildirimlerini toplayaıp analiz ederek, yöneticilere sürekli ve güncel çalışan bağlılığı raporları sunmaktadır.

Veri Güvenliği ve Gizliliğinin Korunması: AI, şirketlerin çalışan verilerini izlemesine ve anormallikleri tespit etmesine yardımcı olarak, veri ihlallerinin önlenmesi ve daha güvenli bir çalışma ortamının sağlanması açısından önemlidir. AI destekli siber güvenlik platformu Darktrace, makine öğrenimi algoritmaları kullanarak şirket ağındaki şüpheli davranışları ve potansiyel tehditleri algılar ve bunlara karşı önlem alır, hem şirkete hem de çalışanlara fayda sağlamaktadır.

İnsan Önyargısının Azaltılması ve Çeşitliliğin Artırılması : AI destekli İK uygulamaları, işe alım, performans değerlendirmeleri ve terfiler sırasında sıklıkla ortaya çıkan insan önyargısını azaltmaya yardımcı olabilir. Verileri objektif olarak analiz ederek, AI karar verme süreçlerinde daha adil ve dengeli bir yaklaşımı sağlar ve daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş ortamına yol açar. AI tabanlı işe alım yazılımı Pymetrics, nörobilim temelli oyunlar ve veri odaklı algoritmalar kullanarak adayların yeteneklerini ve potansiyellerini değerlendirir, önyargıları en aza indirir ve iş yerinde çeşitliliği artırır.

AI destekli insan kaynakları uygulamaları, işe alım süreçlerinde iyileştirme ve çalışan geliştirme programlarının kişiselleştirilmesinden, performansın artırılmasına ve çeşitliliğin teşvik edilmesine kadar, sayısız avantaj sunmaktadır. Bu nedenle, yapay zekayı insan kaynakları stratejilerine dahil eden şirketler, bu teknolojinin sunduğu faydaları kullanarak daha efektif ve entegratif bir çalışma ortamı oluşturmak için mükemmel bir konumdadır.

İnsan kaynaklarında (HR) AI destekli uygulamalarla insan girişi arasındaki dengeyi sağlamak, faydaları maksimuma çıkarmak ve dezavantajları minimize etmek için önemlidir.Kısacası, yapay zeka, insan kaynakları sektörünün şeffaf, etkili ve yenilikçi hale gelmesine yardımcı olmakta ve işe alım süreçlerini dönüştürürken aynı zamanda aday deneyimini de geliştirmektedir. Bu dönüşümün bir sonucu olarak, işletmeler daha yüksek memnuniyet düzeyi ve çalışan bağlılığı ile yüksek performanslı, yetenekli ve motive olmuş iş gücü tasarrufu sağlayabilir ve gelecekte başarılarını garantileyebilirler.

Begüm Güney