09 Ağu 2023

Ali Ayaz

İşveren markası stratejinizi geliştirirken yapılacak işleri listelemek ve bir sıraya koymak çok zamanınızı alabilir. Bazen işin içinden çıkamayabilirsiniz de. Yönettiğim 200’den fazla işveren markası projesinden özetlediğim deneyimi sizlerle paylaşıyorum. Yapılacak işleri adımları 3,5 adıma yerleştirip uygulamaya başlayabilirsiniz. Hemen başlayalım.

Adım 1 Keşif

İşveren markanızın mevcut durumunu analiz edip tüm detaylarıyla anladığınız yer burasıdır. Bu adımda:

a) Tüm departmanlardan temsilcilerle bir proje komitesi oluşturun.
b) Mevcut İK uygulamalarını ve prosedürlerini analiz edin (işe alımdan çıkış mülakatlarına kadar tüm adımları dahil edin)
c) Anketlerden, kariyer sitenizden ve sosyal medyadan gelen verileri analiz edin (işveren imajı örneğin En Gözde Şirketler, işe alım, aday deneyimi, çıkış görüşmeleri, işten ayrılma raporları, çalışan memnuniyeti ve / veya bağlılığı, sosyal medya raporları vb.)
d) Rakip analizi (sadece aynı sektörden değil, aynı zamanda sizinle aynı yeteneği hedefleyen rakipler)
e) Bire bir görüşmeler (özellikle üst yönetimle) ve odak grupları

Tüm verileri toplayıp kontrol ettikten sonra, mevcut durumu net olarak görür, hangi aksiyonların alınması gerektiğini bilirsiniz. Ara raporu hazırlayabilir, proje komitesine sunabilirsiniz.

Adım 2 Geliştirme

Hedef aday profili (candidate persona) tanımladığınız, çalışan değer önermenizi (EVP) geliştirdiğiniz aşamadır.

Burada bir çalıştay organize etmenizi tavsiye ederim. Bu çalıştayda proje komitesi, İK’nın tüm birimleri, kurumsal iletişim ve tüm departmanlardan kritik katılımcıların yer almasını tavsiye ederim. Öncelikle bulgularınızı sunar, sonra hedef aday tanımı ve EVP’nin ham haliyle geliştirilmesini bu çalıştayda yaparsınız.

Hedef aday profili, ideal adayınızın yarı kurgusal bir temsilidir. Aşağıdaki sorulara gelen yanıtlarla profili tanımlayın

- Kurumsal vizyonumuzdaki iş hedeflerimize ulaşmak için ne tür genel niteliklere ihtiyacımız var? Nasıl bir insan olmalılar?

Bu ısınma sorusundan sonra, aşağıdaki sorularla devam edin.

- Şirketimize kimler uyum sağlar, biz kimleri çekmek istiyoruz?
- Organizasyonu gelecek vizyonuna taşımak için hangi becerilere ve yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor?

Genel aday kişiyi tanımladıktan sonra, bu kişiyi kuruluşunuza çekmek için vaadinizi oluşturmaya başlayın.

- Şirketimizi bir işveren olarak özel kılan nedir?
- Adaylar neden bizi tercih etmelidir?
- Hedef çalışan grubunu çekmek ve onları meşgul tutmak için bir organizasyon olarak neler sunabilirsiniz?

Cevaplarınız çalışan değer önermenizin temelini oluşturacaktır.

Adım 3 Uygulama

En zor aşamadır. İşveren markası projelerinin yarısından fazlası bu aşamada rafa kaldırılıyor veya küçük uygulamalarla devam ettirilmeye çalışılıyor. Uygulama uzun bir yolculuk. Her şeyi istediğiniz seviyeye getirmeniz birkaç yılınızı alabilir. Sonrasında da konumunuzu muhafaza etmek için çalışmalarınıza devam etmelisiniz.

Uygulama sırasında EVP’nizi adaylar ve çalışanlar için bir deneyime dönüştürmelisiniz. Vaat edilen deneyimi bir sloganın ötesine taşımak için, işe alımdan çıkış mülakatlarına kadar tüm temas noktalarına uygulamanız gerekir.

Adım 3½ Ölçüm ve optimizasyon

Bu adım biraz uygulama adımını dahil biraz dışarıda olduğu için bu şekilde değerlendiriyorum.

İşveren imajı, çalışan bağlılığı, sosyal medya ölçümlemeleriniz, turnover, iç müşteri memnuniyeti ve EVP’nize göre yeniden yapılandırdığınız uygulamalarınızın etkisinin ölçülmesi bu adımdadır. Ölçümler, optimize eder ya da o uygulamadan vazgeçebilirsiniz. Yenilerini oluşturmanız da gerekecektir. Bazı uygulamalar mükemmel çalışsa bile, birkaç yıl sonra kuruluşunuzun değişen iş stratejisi veya pazardaki eğilimlerle birlikte bunları değiştirmeniz gerekebilir.

Her zaman söylediğim gibi, işveren markası yönetimi, şirketinizin bir departmanı gibi yönetilmesi, her ay incelenen finans raporları gibi etkisi sürekli ölçülmelidir.

Ali Ayaz